บล็อก

พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของสหภาพยุโรปในปี 2021 แล้วหรือยัง?

พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของสหภาพยุโรปในปี 2021 แล้วหรือยัง?

อัพเดทล่าสุด:

ในปี 2021 นี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการเดินพิธีการศุลกากร การเสียค่าปรับ หรือบทลงโทษจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร ในการขนส่งด่วนระหว่างสหภาพยุโรป หรือสหราชอาณาจักร จึงจำเป็นต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างถ่องแท้ และที่สำคัญที่สุด ธุรกิจของคุณจะต้องจัดเตรียมข้อมูลศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์ และถูกต้องเมื่อขนส่งสินค้ากับ DHL Express 

 

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับที่กำลังจะเกิดขึ้นในสหภาพยุโรปใน 3 เดือน มีดังนี้

1. มกราคม 2021: BREXIT 
สหราชอาณาจักรได้ออกจากสหภาพยุโรป และช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านหลัง Brexit ได้จบลงแล้ว  ส่งผลให้จำเป็นจะต้องมี ใบขนสินค้า และมีการสำแดงสินค้าต่อศุลกากรสำหรับชิปเมนท์ทั้งหมดที่ขนส่ง จากสหภาพยุโรปไปยังสหราชอาณาจักร และจากสหราชอาณาจักรไปยังสหภาพยุโรป 

 

2. มีนาคม 2021: ICS2 (Import Control System 2) 
ICS เป็นระบบจัดการความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบขนสินค้าที่จะส่งผ่านเขตแดนศุลกากรของสหภาพยุโรป (ไม่ว่าจะเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายหรือเพียงแค่เปลี่ยนเครื่องภายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป) เป็นการเพิ่มความเข้มงวดของระบบการตรวจสอบด้านความปลอดภัย จึงจำเป็นต้องมีการส่งข้อมูลที่ถูกต้องไปยังหน่วยงานศุลกากรของสหภาพยุโรป เพื่อให้พิจารณา และอนุมัติล่วงหน้า ก่อนที่จะส่งสินค้าไปยังเที่ยวบินในประเทศที่ส่งออก หรือเปลี่ยนเที่ยวบินไปยังกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป นอร์เวย์ หรือ สวิตเซอร์แลนด์ 


3. กรกฎาคม 2021: VAT De Minimis Removal 
สหภาพยุโรปจะยกเลิก De Minimis สำหรับการนำเข้าสินค้าสู่สหภาพยุโรป (ปัจจุบันเท่ากับ 22 ยูโร* ในประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ของสหภาพ) ส่งผลให้ต้องมีใบขนสินค้าเต็มรูปแบบสำหรับสินค้าขาเข้าทั้งหมดสู่สหภาพยุโรป 
* De Minimis 22 ยูโร: โปรดทราบว่าในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปบางประเทศ (เช่น BG) มูลค่าต่ำสุดคือ 10 ยูโร (แทนที่จะเป็น 22 ยูโร) ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆ (เช่น PL, FR, SE) ได้ตัดสินใจที่จะใช้การยกเว้นภาษีนี้ในการสั่งซื้อสินค้า (ทางไปรษณีย์) หรือทั้งหมดแล้ว 


เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการขนส่งด่วนไปยังสหภาพยุโรป  ผู้ส่งของจะต้องดำเนินการ 2 สิ่งที่สำคัญ ดังนี้ 
   1. ระบุคำอธิบายเกี่ยวกับสินค้าอย่างถูกต้องบนใบ Waybill 
ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร สามารถระบุสินค้าได้โดยอาศัยข้อมูลที่ให้ไว้ และดำเนินการตรวจสอบตามมาตรการด้านความปลอดภัย/การคัดกรองสินค้าได้โดยไม่ต้องระงับการส่งชิปเม้นท์ 

 

   2. ให้ข้อมูลบัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice) ของคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งจะทำให้ DHL Express สามารถดำเนินพิธีการศุลกากรได้อย่างไม่ล่าช้า โดยอาศัยข้อมูลรายการสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ในบัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice) ของคุณ 

 

 

เพื่อช่วยเหลือธุรกิจของคุณในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนี้ เราได้จัดทำเว็บไซต์ใหม่ ที่ให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้น 

Website  >> https://www.dhl-eucustoms.com
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >> 2021 EUROPE CUSTOMS REGULATORY CHANGES

คำถามที่พบบ่อย  >> คลิก

 

เช็คราคา คลิกเลย!