บล็อก

การปรับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ESS) - มีผลบังคับใช้ 24 พฤษภาคม 2563

การปรับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ESS) - มีผลบังคับใช้ 24 พฤษภาคม 2563

อัพเดทล่าสุด:

เนื่องจากผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตการณ์ โควิด - 19 ที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการบินทั่วโลก และเพื่อช่วยให้ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ส่งมอบบริการขนส่งระหว่างประเทศที่เชื่อถือได้ และมีคุณภาพสูง ให้แก่ท่าน และลูกค้าของท่าน บริษัทฯ จึงได้เรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ESS) เป็นการชั่วคราว เริ่มตั้งแต่ต้น เดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา

 

นับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดใหญ่ทั่วโลก ทีมงานของเราทำงานตลอด 24 ชั่วโมงในการปรับตัว และปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของเครือข่ายทั่วโลก เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และกฎระเบียบ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของความสามารถในการบรรทุกสินค้า และความต้องการขนส่งสินค้า ซึ่งรวมถึงการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ – หรือการยกเลิกเที่ยวบินพาณิชย์ในประเทศส่วนใหญ่ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถในการบรรทุกสินค้าปัจจัยดังกล่าว ทำให้ค่าใช้จ่ายของเราเพิ่มมากขึ้น และไม่คงที่ในช่วงเวลานี้ จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

เหตุใดบริษัทฯ จึงปรับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉิน

เนื่องจากสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากสถานการณ์โควิด - 19 จึงจำเป็นต้องปรับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ESS) มีผลตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2563

 

การปรับค่าธรรมเนียมพิเศษนี้ สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด และความท้าทายที่ยังคงดำเนินอยู่เพื่อรักษาความสามารถในการบรรทุกสินค้า โดยจะสะท้อนระดับต้นทุนสูงสุดในเส้นทางการขนส่งสินค้าที่แตกต่างกัน แทนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอัตราเดียวกันทุกเส้นทางทั่วโลก

 

นอกจากนี้ การคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ จะเปลี่ยนจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อชิปเมนท์ เป็นต่อกิโลกรัม (kg) เพื่อเป็นการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่สะท้อนต้นทุนจริงต่อกิโลกรัมในแต่ละเส้นทาง

 

ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษดังกล่าวเป็นการชั่วคราว เพื่อช่วยให้เราสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น และการปรับเปลี่ยนเครือข่ายขนส่งทางอากาศที่จำเป็น เราจะทำการประเมิน และปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมพิเศษนี้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดในสถานการณ์ฉุกเฉินนี้
 

 

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษในสถานการณ์ใดบ้าง

ค่าธรรมเนียมพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉินจะยังคงมีผลบังคับใช้กับบริการขนส่งรูปแบบ Time Definite International (TDI) ทั้งหมด แต่ไม่เรียกเก็บกับชิปเมนท์ประเภท DHL Medical Express (WMX)กรุณาตรวจสอบขั้นตอนและรอบการอนุมัติใบแจ้งหนี้ของท่านเพื่อให้สอดคล้องกัน เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น

 

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเครือข่ายของเรา

กรุณาเข้าไปที่ลิงค์เว็บไซต์ด้านล่างเพื่อเข้าถึงข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนบริการชั่วคราวในประเทศที่ได้รับผลกระทบ และค่าธรรมเนียมพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉิน
https://www.simplydhl.com/covid-19updates

 

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส มุ่งมั่นที่จะทำให้โลกยังคงขับเคลื่อนต่อไปในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้ และเพื่อนพนักงานของเรากว่า 100,000 คนทั่วโลกยังคงทำงานอย่างหนัก เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าของเราได้อย่างต่อเนื่อง หากท่านมีคำถามใดๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลท่าน

เช็คราคา คลิกเลย!