บล็อก

แจ้งค่าธรรมเนียมพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉิน

แจ้งค่าธรรมเนียมพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉิน

อัพเดทล่าสุด:

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19  ทั่วโลกในปัจจุบัน ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการขนส่งสินค้าที่เชื่อถือได้ให้แก่ท่าน และลูกค้าของท่าน ทางบริษัทฯ กำลังดำเนินงานตามแผนเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ เฝ้าระวัง และตอบสนองต่อสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด

 

เพราะเราเชื่อมั่นอย่างยิ่งในภารกิจของบริษัทฯ เพื่อ “เชื่อมต่อผู้คนทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น” (Connecting people, improving lives) และยิ่งเห็นถึงความจำเป็นมากยิ่งขึ้นเมื่อมาถึงวันนี้ ที่การลำเลียงสินค้าตั้งแต่ ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ไปจนถึงสิ่งของบรรเทาทุกข์ มีบทบาทสำคัญต่อสวัสดิภาพของพลเมืองโลก และความมั่นคงของสังคมของเรา

 

เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และเชื่อมต่อผู้คนทั่วโลกด้วยบริการที่มีคุณภาพสูงสุด เรามีความจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับบริการขนส่ง Time Definite International (TDI) ทั้งหมดเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงต่อไป

 

เหตุใดบริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษนี้

 

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ให้บริการขนส่งพัสดุของท่านไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลก โดยใช้เครื่องบินขนส่งสินค้าของดีเอชแอลเอง ร่วมกับการใช้บริการเที่ยวพาณิชย์จำนวนมาก เพื่อรองรับความต้องการการขนส่งสินค้าทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยการดำเนินงานเช่นนี้ ทำให้สามารถส่งมอบบริการที่ได้มาตรฐาน รองรับความต้องการขนส่งสินค้า และเชื่อมต่อไปยัง 220 ประเทศ และอาณาเขตทั่วโลกได้อย่างทั่วถึง 

 

คุณอาจได้เห็นข่าว หรือได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตการณ์โควิด - 19 ที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกส่งผลให้เที่ยวบินโดยสารลดลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงการยกเลิกเที่ยวบินในหลายๆ ประเทศ

 

ทีมงานเครือข่ายทั่วโลกของเราทำงานตลอด 24ชั่วโมง เพื่อตอบสนอง และปรับเปลี่ยนการให้บริการในเครือข่าย เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการบรรทุกสินค้า และความต้องการอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทั่วโลก ได้แก่ การลดลงอย่างมากของเที่ยวบินพาณิชย์ และจุดหมายปลายทางในการบิน ทำให้ต้องปรับเส้นทางการบินทางอ้อมมากขึ้น และการซื้อพื้นที่ในเที่ยวบินขนส่งสินค้าเพิ่มเติมซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการค่อนข้างสูง

 

ปัจจัยดังกล่าว ทำให้ค่าใช้จ่ายของเราเพิ่มมากขึ้น และไม่คงที่ในช่วงเวลานี้

 

ค่าธรรมเนียมพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ จะช่วยให้เราสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น และการปรับเปลี่ยนเครือข่ายขนส่งทางอากาศที่จำเป็นในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนี้

 

การคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ:

 

ตัวอย่างการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ:

  • การจัดส่งสินค้าน้ำหนัก 20 กิโลกรัม จาก Bangkok (Thailand) ไปยัง London (United Kingdom): ค่าธรรมเนียมพิเศษ: 100 บาท
  • การจัดส่งสินค้าน้ำหนัก 190 กิโลกรัม จาก Bogota (Colombia) มายัง Bangkok (Thailand) :ค่าธรรมเนียมพิเศษ: 1,800 บาท

 

ค่าธรรมเนียมพิเศษมีผลบังคับใช้เมื่อไร

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉินจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

 

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษในสถานการณ์ใดบ้าง

ค่าธรรมเนียมพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉินจะเรียกเก็บกับบริการขนส่ง Time Definite International (TDI) ทั้งหมด แต่ไม่เรียกเก็บกับชิปเมนท์ประเภท DHL Medical Express (WMX) กรุณาตรวจสอบขั้นตอนและรอบการอนุมัติใบแจ้งหนี้ของท่านเพื่อให้สอดคล้องกัน และหลีกเลี่ยงความล่าช้าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

 

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเครือข่ายของเรา

กรุณาเข้าไปที่ลิงค์สู่เว็บไซต์ด้านล่างนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานะด้านเครือข่ายของเราเพื่อช่วยให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการดำเนินงานของเราในประเทศที่ได้รับผลกระทบ

https://www.simplydhl.com/covid-19updates

(บริษัทฯ จะอัพเดทเว็บไซต์นี้สองครั้งต่อสัปดาห์)

 

ในสถานการณ์เช่นนี้ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเพื่อคงประสิทธิภาพการเป็นพาร์ทเนอร์ในการขนส่งด่วนระหว่างประเทศสำหรับลูกค้าทุกราย บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ หากท่านมีคำถามใด ๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลท่านได้ทันที

 

ท้ายนี้ เพื่อเป็นไปตามมาตรการปัองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย และสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่พนักงาน คู่ค้า ลูกค้าและคนในสังคมโดยรวม พนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าจำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายการทำงานที่บ้าน (Work from Home) อย่างเต็มรูปแบบและปฏิบัติงานตามแผนการทำงานของแผนกอย่างสุดความสามารถแม้สภาวะแวดล้อมอาจไม่เอื้ออำนวย เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกและรวดเร็วสูงสุดในการรับบริการในช่วงนี้  

 

ท่านสามารถติดต่อช่องทางอื่นๆ ของดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ได้ดังนี้

 

  • ตรวจสอบสถานะชิปเมนต์ได้ด้วยตัวเองที่ http://www.dhl.co.th/th/express/tracking.html
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าผ่าน  Live Chat ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ที่ https://bit.ly/2woNYL3
เช็คราคา คลิกเลย!